Profesor Pirk celou svou profesní dráhu prokázal, že umí zvládat náročné situace a že je na něj spolehnutí. Tyto vlastnosti se hodí i v politice.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Podpory dalších osobností