Korupce, klientelismus, spolčování politiků s kruhy, které slušný člověk nazývá mafií, to jsou věci, které naši svobodu ohrožují, nahlodávají ji, podlamují jakoukoli víru lidí ve spravedlnost, v instituce, v celou demokracii.

Velkou část života jsem prožil v nesvobodné zemi. V době, na kterou nerad vzpomínám, kdy nestačily schopnosti a rozum, ale rozhodovali političtí aparátčíci na něčí mnohdy nepochopitelný diktát. Revoluce pro mě znamenala šanci, že dobu, kterou jsem bohužel musel prožít já, nebudou muset prožívat mé děti nebo vnoučata.

Svobodu v naší zemi nikdy neohrožovalo jen státní zřízení, vždycky to byli konkrétní lidé. V padesátých letech, za normalizace, a bohužel i nyní.

Mnohokrát jsem v posledních letech odmítl vstup do politiky, vždy jsem měl pocit, že bych se ještě měl věnovat lékařství a politické řemeslo nechat jiným.

V okamžiku, kdy našemu zdravotnictví začal docházet dech, jsem se ale rozhodl, že nastal čas, kdy bych měl přiložit ruku k dílu. Postavit se čelem domácím výzvám i hrozbám z Východu. Vzít na sebe kus zodpovědnosti za zdraví celého státu, naší demokracie a svobody.

Představa, je-li to pravda, že nám za této situace parta gaunerů rozkrádá stát a města za bílého dne, je naprosto hrůzostrašná. Vyzývám proto všechny, kteří tento stav dopustili a konání svých vlastních funkcionářů včas nezastavili, (i když se toho přímo nezúčastnili),  k odstoupení z veřejných funkcí a omluvě. Jen tak my, občané této země, můžeme mít důvěru v demokracii a odhodlání ji bránit před hrozbami zvenčí.