V jednotlivých číslech magazínu Agrární a Potravinářský obzor dáváme prostor zcela opakovaně a cíleně odborníkům i z řad lékařů, špiček ve svém oboru. Tentokrát jsme o názor k této tematice a nejen jí, požádali světovou kapacitu, kardiochirurga prof. MUDr Jana Pirka z pražské nemocnice IKEM.
Jak se pane profesore díváte celkově na zmíněné změny ve stravování lidí? Náš organismus je přece po staletí na něco zvyklý a doslova biochemicky na stravu reaguje. V konečné fázi se tak stravou dodává tělu nejen potřebných živin,vitamínů a minerálů,ale jde i o určité udržení nebo nastartování organismu pro zdravý vývoj jednotlivých orgánů. Jak byste to doplnil z pozice kardiochirurga a co podle Vás nejvíc ovlivňuje ze stravy krevní systém a správnou funkci srdce?
Jakožto kardiochirurg nejsem v otázce výživy takovým odborníkem, jako ti lékaři, kteří to mají za svůj hlavní obor. A těch máme v IKEMu několik. (např. MUDr. Petr Wohl, Ph.D). Proto nedovedu odborně zhodnotit problém náhradní stravy, o které se zmiňujete v otázce. Pokud opráším své znalosti z anatomie, tak jsme se vždy učili, že stavbou svého zažívacího ústrojí je člověk všežravec. To znamená, že není ani šelma, která se živí výhradně masem, ale ani býložravec, k jehož výživě stačí pouze rostlinná strava. Musím říci, že o tom se píše i v Bibli ve Starém zákoně, kdy Mojžíš od Boha dostal toto přikázání: „Všecko což se hýbe a jest živo, bude vám za pokrm: jako i bylinu zelenou, dal jsem vám to všecko.“ Takže již naši dávní předkové věděli, že člověk je všežravec. Problém v nedostatku potravy vidím trošku z jiného pohledu a to v tom, že právě v zemích, kde je největší přírůstek obyvatelstva, tj. Asie, ale hlavně i Afrika, je produktivita práce tak nízká, že zemědělství je často na úrovni středověku, či ještě starší doby. Vyspělý svět by se měl starat o to, aby zvýšil vzdělanost a uvědomění lidí, že „bez práce nejsou koláče“. Je potřeba jim pomoci v tom, aby pochopili, že když díky mnohem lepší zdravotní péči, kterou jim vyspělý svět poskytuje a novorozenci přežívají, je potřeba se také poté ale o ně postarat a nespoléhat na to, že to za ně vyřeší někdo jiný.
Vy sám se hodně věnujete i osvětě pokud jde o zdravý vývoj lidí a to i sportem, ale zůstaňme u stravy a třeba i léků. Měl jste v počátcích masivního výskytu Covidu-19 i jasná řešení a za své názory k vakcínám jste byl persekuován. Co byste nyní lidem doporučil ve vztahu k věřme doznívajícímu onemocnění při napadení organismu koronaviry?
Jediné, co bych doporučil lidem, aby žili zdravým životním stylem. Tzn. stravovat se pestrou, nejlépe středomořskou stravou, kaloricky odpovídající jejich výdeji. Např. horník může jíst mnohem víc než člověk sedící u počítače. Dostatečně se pohybovat, ale i odpočívat. Hlavně bych zdůraznil pohyb.
V poslední době a to trvá tak více než dva roky jsou s Vámi na internetu i různá zastavení u léků hlavně na snížení cholesterolu a třeba i tzv. čistění cév. Jsou to samozřejmě podvrhy, kdy se tzv. šmejdi, parazitující na Vašem dobrém jméně přiživují a doslova kupčí s léky. Zpočátku to byly produkty určené k bylinné léčbě a v poslední době jsou to ale i léky na bázi chemie. Co byste k tomu řekl našim čtenářům. Jak se účinně bránit a nevěřit těmto podvrhům?
To je opravdu závažný problém. Již několik let se snažím s pomocí příslušníků kriminální policie odhalit pachatele těchto hanebných činů. Tato internetová kriminalita je velice obtížně dohledatelná. Chtěl bych všechny čtenáře periodik a především fanoušky sociálních sítí znovu důrazně upozornit, že já jsem chirurg a jakýkoli lék nabízený mou osobou je podvrh a zneužití mého jména. Zjišťováním, odkud lék pochází, většinou končí ve slepé uličce, protože finální adresa byla dlouhá léta na Panenských ostrovech. V poslední době ale díky opravdu nezměrnému úsilí policie, se podařilo zjistit, že tento podvod pochází z Ruska. Když jsme v Senátu řešili novelu zákona o ochraně spotřebitele, zeptal jsem se pana ministra, jak je možné ochránit spotřebitele od těchto lékošmejdů. Dostal jsem odpověď, že bohužel je to neřešitelný problém a že zbývá jen opatrnost. Tímto nabádám všechny, kteří si chtějí něco podobného nejen ode mne, ale i od ostatních kolegů koupit, aby byli obezřetní a opatrní, protože potravinové doplňky nikdo nekontroluje a nikdo neví, co opravdu obsahují. Jinak je to drahá zkušenost. Důrazně se tedy distancuji od těchto podvodných článků, které mým jménem nabízejí např. Tonerin, Cardioaktive, Cardiline aj.
Můžete nám pane profesore prozradit jak Vy sám se stravujete, co upřednostňujete, zda ve Vašem jídelníčku je i maso a proč případně nejste vegetarián a kdy navečer i jíte naposledy?
Já se stravuji, řekl bych, přiměřeně svému kalorickému výdeji, který ale mám dost velký, protože denně sportuji, takže já v zásadě jím všechno. Ale snažím se dodržovat, aby strava byla pestrá, rád si dám i maso, ale nemusím jej mít denně, zrovna tak mám rád třeba těstoviny, nebo některá jídla jenom z brambor a ze sýrů. Já jím tehdy, když mám hlad. Dříve jsem jezdíval domů velmi často pozdě a jedl jsem, kdykoli bylo potřeba. Takže když jsem se dostal domů třeba ve 22 hodin, klidně jsem jedl i v tuto hodinu. Nemyslím si, že to je rozhodující, myslím si, že rozhodující je množství potravy, které má být úměrné kalorickému výdeji.
(…)
Rozhovor vyšel v magazínu Agrární a Potravinářský obzor, autorka: Eugenie Línková