Kdyby mi šlo o život, požádal bych kolegu profesora Pirka o pomoc. Kdyby v krajním případě šlo o život nás všech (víme, v jaké době žijeme), myslím, že kolega Pirk, bude-li zvolen senátorem, bude myslet na život a prospěch nás všech. Je to člověk racionální a přitom „srdcař“, který v první řadě myslí na potřeby svého okolí, ne na sebe, a proto ho doporučuji do funkce senátora.
Pavel Pafko. chirurg