Téměř všude se o Janu Pirkovi dozvíme, že se svým týmem uskutečnil ročně asi 300 operací srdcí a za svůj dosavadní život jich bylo dokonce asi 7000. Mimo to provedl také několik set úspěšných transplantací srdcí, což ho řadí k vysoce uznávaným kardiochirurgům v Evropě. To vše však ještě nezaručuje, že jde o kvalitního manažera s předpoklady k politické práci. Tyto vlastnosti Jan Pirk prokázal ve své funkci přednosty Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM a přednosty celého Kardiocentra IKEM, kde působil celých 26 let.

S Honzou se dobře znám a tak jsem ho mohl poznat z blízka. Vysoce oceňuji, že ve svém životě razantně prosazuje názorovou pluralitu, bez které je svobodné myšlení mrtvé. Rozumí tomu, že základem svobodomyslnosti není být v názorové šedi, ale mít kritické myšlení, což se někdy nemusí líbit. Moc si vážím možnosti společných diskuzí. Je důležité vědět, že i když se člověk potýká s názorovými rozdíly, pře se, střetává se, tak respektuje názor toho druhého, má vůči němu úctu a nemá pocit odvety. Jsem moc rád, že Honza patří k těmto lidem a jsem rád, že život částečně spojil a spojuje i naše osudy.

Prof. PaedDr. Pavel Kolář
fyzioterapeut